Főoldal
Utam
Hitem
Újszász
Újszászi Híradó I.
Újszászi Híradó II.
FórumAz Újszászi Híradóban megjelent cikkeim 

2010.  I félév

 

Június:
 

Hírpótlás

Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt az 1183 szavazatot, amit a választások két fordulója alatt kapott a Jobbik az újszászi lakosoktól. A Parlamentbe került 47 képviselő már az első héten be is bizonyította, hogy rászolgáltak bizalmunkra. A Jobbik parlamenti munkájáról a barikad.hu és a jobbik.hu internetes oldalakon illetve a Barikád hetilapból tájékozódhatnak.

Szomorúan tapasztaltam, hogy a Jobbik országgyűlésbe kerülése után is folytatódik a média erős elfogultsága, és képtelenek a híradásokban objektívan tájékoztatni az embereket. Nem számoltak be arról a tényről, hogy az Új Magyar Gárda több száz tagja, rengeteg Jobbik párttag, illetve szimpatizáns segített saját szabadidejüket és pénztárcájukat nem kímélve az árvíz sújtotta területeken. Detk település kifejezetten a gárdistáknak köszönheti azt, hogy nem öntötte el a víz. A jászárokszállási védekezésben újszászi hazafiak is részt vettek. Az árvíz veszélyeztette településekre az ország minden pontjáról érkeztek gárdisták és jobbikosok a bajbajutottak segítségére. Sokaknak mégis el kellett hagyniuk otthonaikat, és ez több esetben a szervezés minősíthetetlensége miatt következett be, ugyanis a katasztrófavédelem nem állt a helyzet magaslatán.

Cikkem írásának időpontjában a Zagyva apad, a Tisza viszont árad térségünkben, de a szakemberek nem jósolnak komoly veszélyt. Azonban, ha mégis olyan helyzet alakulna ki, hogy valamelyik folyónk veszélyhelyzetet teremt, akkor biztosíthatok mindenkit, hogy a nemzeti radikális táborra lehet számítani. Büszke vagyok rá, hogy ilyen emberek közé tartozom.

 

Adjon az Isten szebb jövőt!

Kocsis Gábor

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Helyi Szervezetének elnöke

kocsis.gabor@jobbik.hu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Május:

Trianon

kocsisgaborMagyarország évszázadokon keresztül a saját testével védte a keresztény Európát a keleti hódítóktól. A Kárpát medence kisebbségeivel békében élt, s gyarapodott a magyarság. Európa mindezt elfelejtette. Minden évben június 4-én emlékezünk meg a trianoni békediktátum hazánkat sújtó tragédiájáról. Idén 90 éve, hogy az I. világháború győztesei szétdarabolták az ezeréves államisággal rendelkező Magyarországot. De miért? Történelmi tény, hogy a Magyar Királyságot nem terhelte felelősség az I. világháború kitöréséért, mégis kegyetlen büntetéssel sújtották ezért hazánkat. Nem szabad elfelednünk, hogy felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és erdélyi testvéreink mennyit szenvedtek a Kárpát-medencei egység feldarabolását követően! Gondoljunk Ceausescu falupusztításaira, Tito terroristáinak népirtására, akik több mint 40.000 magyart mészároltak le Délvidéken. Vagy a Beneš dekrétumra, amely alapján több 100.000 magyart kényszerítettek lakhelyének elhagyására Felvidéken. Ez a dekrétum a mai napig nem vesztette érvényét, az Európai Unió egy országában még mindig érvényben van egy kisebbséget(?) hátrányos helyzetbe soroló törvény. Ez csak néhány példa a megannyi borzalomból, de már ezek alapján is kijelenthető, hogy a trianoni szerződés érvényét vesztette, ugyanis ezen utódállamok porba tiporták a kisebbségek jogait, márpedig ezek szerint, az utódállamok részéről szerződésszegés történt. A szerződés kifejezés is erősen túlzó, hiszen a magyar fél kényszer hatására írta azt alá. Továbbá, a magyar nemzetet kollektív büntetéssel sújtották, amit a nemzetközi jog nem tesz lehetővé. Mégis megtörtént.

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós revíziós politikájának köszönhetően, 1938-ban és 1940-ben az I. és II. bécsi döntés következményeképpen Magyarországhoz visszacsatolásra került a Felvidék déli, valamint Erdély északi része. Továbbá 1941-ben a Délvidék visszafoglalására került sor. Ezeket a revíziós sikereket mámoros öröm követte, amiről meghatottan olvashatunk az erdélyi Wass Albert csodálatos írásában a Jönnekben.

Sajnos a II. világháborút követő párizsi békeszerződésben a visszaszerzett területeket újból elvették tőlünk és további területeket csatoltak el. Mint tudjuk a II. világháború kitöréséért sem hazánk volt a felelős.

Testvéreink még ma is szenvednek az elnyomóiktól. A történelem az elmúlt évtizedekben több lehetőséget is adott az elcsatolt részek visszaszerzésére, ilyenek voltak például az 1989-es romániai forradalom és puccs, amikor Románia meggyöngült, majd Jugoszlávia és Csehszlovákia darabjaira hullása. A délszláv háború idején több alkalmunk is adódott magyar testvéreink melletti kiállásra, azonban hazafiatlan kormányaink sora egyikkel sem élt, míg szomszédaink kihasználták lehetőségeiket.

2004-ben adódott még lehetőség előttünk, hogy kiálljunk „külső” Magyarországon élő testvéreink mellett, ez volt az a bizonyos népszavazás, amikor arról szavazhattunk, hogy az országgyűlés elé kerüljön-e magyar állampolgárságuk megadásának lehetősége. De egy szándékosan félrevezető kampánnyal ismét becsapták csonka Magyarország népét. 23 millió román bevándorlásával rémisztgettek bennünket. Mit érezhettek az elcsatolt részek magyarjai, a sokadik pofont megkapván, hogy az anyaország nem kér belőlük? Fáj belegondolni, és szégyellem magam, hogy ez megtörténhetett. Egy hazafias kormány egyszerűen csak megadta volna a magyar állampolgárságot, a népszavazás költségeit megspórolva.

Úgy érzem a jövőben kötelességünk az elcsatolt részeken lévő autonómiatörekvések támogatása. Szerbia hamarosan be akar lépni az Európai Unióba. Kiváló lehetőség áll előttünk (amit Románia EU csatlakozásakor elszalasztottunk), hogy teljes körű délvidéki magyar autonómia létrehozását szabjuk a szerb csatlakozás feltételéül, élve a vétójog adta lehetőséggel.

Szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek - akinek módjában áll – nyaralásra valamely elcsatolt országrészt, hiszen ezek varázslatos vidékek, ahol nagy szeretettel az anyanyelvünkön fogadnak bennünket.

Június 4.-én a Lowland Bikers motoros baráti körrel megemlékezést tartunk Újszászon. A részletekről időben fogunk tájékoztatást adni.

Azon az estén nem lesz helye a politikának, ezért nem pártrendezvény lesz.

Tisztelettel megkérem az újszászi szervezeteket, hogy csatlakozzanak hozzánk, vagy lehetőségük szerint tartsák meg saját megemlékezésüket.

Tisztelettel meghívjuk Újszász lakosságát, hogy együtt, méltósággal emlékezzünk meg a Magyarországot ért legnagyobb csapásról.

 

Isten áldja önöket, Isten áldja nemzetünket!

Kocsis Gábor

kocsis.gabor@jobbik.hu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Április:

Nemzeti fórumok

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy rengeteg ajánlószelvény gyűlt össze Újszászon, emiatt több ízben is dicséretet kapott a Jobbik Újszászi Szervezete. Ezen szelvényekkel, és majdani szavazatukkal Baráth Zsolt képviselőjelölt országgyűlésbe való bekerülését támogatják, aki ott minket, tisztességes, magyar embereket fog képviselni. Ezúton szeretném megköszönni kopogtató céduláikat. Üdvözlöm azon lakosokat is, akik eszük és szívük szerint nekünk adták volna ajánlószelvényüket, de valamilyen oknál fogva más pártoknak kellett odaadniuk. Április 11.-én és 25.-én a szavazófülke magányában azonban senki nem fogja megtudni, hogy hova teszik az X-et, így akkor cselekedhetnek eszük és szívük szerint.

Februárban és márciusban is tartottunk egy-egy sikeres Nemzeti fórumot, melyen mindkét alkalommal többen jelentek meg, mint bármely más párt fórumán. A rendezvények legfőbb nemzeti imádságunkkal, a Himnusszal kezdődtek és a Székely himnusz, valamint a Szózat eléneklésével zárultak le.

A február 13.-ai rendezvényen Kiss Gabriella, a Jobbik Szolnok megyei Választmányának alelnöke, szociális ügyek szakpolitikusa, és Baráth Zsolt, a Szolnok megyei Választmány elnöke, országgyűlési képviselőjelölt volt a vendégünk. A március 14.-ei fórumon az előző két előadóhoz csatlakozott még Sneider Tamás, a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselőjelölt. A fórumokon a képviselőjelöltek bemutatkoztak a hallgatóságnak, továbbá bemutatásra került a Jobbik programja. Az előadók megnevezték hazánk problémáit, és a lehetséges megoldásokat vázolták fel a hallgatóságnak.

Erről szól a Jobbik 88 oldalas programfüzete. Olvasván a másik két nagy párt programját is, elszomorítónak tartom, hogy hazánk vezető politikusai, kellő anyagi és szellemi háttérrel sem tudnak előrukkolni, egy országgyűlésen kívüli párt programjához fogható alkotással.

A március 14.-ei Nemzeti fórum után, a fórum résztvevői hazafias zene és az ezeréves államisággal rendelkező Magyarország történelmére utaló lobogók kíséretében átvonultak az Aradi vértanúk fájához. Az emlékműnél Sneider Tamás mondott ünnepi beszédet, ezután az emlékmű megkoszorúzásra került.

kocsisgabor Az újszászi Jobbik március 15.-ei Nemzeti ünnepünkre, az Aradi vértanúk fájánál lévő emlékművön lévő műanyag tábla helyett készítetett egy márványtáblát, és a hely szellemiségéhez illő kettős kereszt alakú koszorú tartót.

Köszönjük Bálint Ferencnek, hogy mindkét alkalommal rendelkezésünkre bocsátotta a Szász Vendégház egyik termét, és köszönet az Új Magyar Gárda tagjainak, hogy jelenlétükkel emelték a rendezvények színvonalát.

Reagálnom kell Petrik Ferenc előző számban írt Válasz c. cikkére.

Tisztelt Képviselő Úr!

Mindenekelőtt, nem gondolnám, hogy cikkem, csak „maszatolás”. Ez nem jellemző sem rám, sem a Jobbikra. Véleményem szerint, csak a lényegről írok.

Az elsőként felvázolt problémára a válaszom egy szóval: szegregáció.

Az Újszászi Híradóban a testületi ülésekről a Polgármester Úr számol be. Ezért a lakosság csak az ő szemszögből tájékozódik. Ezért ez alapján formál véleményt. Én is így tettem. Ha ön szerint ez egyoldalú, akkor miért nem tájékoztatja a lakosságot ön is? Miért nem ír egy másik szemszögből városunk újságába? A Polgármester Úrnak miért nem reagált a januári számban megjelent következő soraira: „több esetben az Önök által megválasztott képviselő-testületi tagok politikai döntést hoztak. Nem a város érdekeit képviselve, hanem különböző politikai irányzatoknak megfelelve voksoltak. Sok esetben nehéz volt összehívni a biztosítani a határozatképességet a hiányzások miatt”?

Úgy gondolom, hogy a testületi ülések problémáiról tájékoztatni kellene a lakosságot, és akkor talán a nyilvánosság erejével elkerülhetőek lennének legalább a testületi ülések időpontjának gondjai.

Köszönöm a meghívást a testületi ülésekre és a gratulációt az EP választás sikeréhez! A nyílt üléseken meg fogok jelenni, amennyiben nem ütközik a kétműszakos munkarendemmel.

Köszönöm válaszát, néhány dologra felhívva ezzel, a magam és mások figyelmét.

Kérem, a jövőben tájékoztassa a lakosságot Újszász dolgairól, hogy ne csak „egyoldalú” információt kapjunk!

Az utóbbi hónapokban kiderült, hogy az Újszászi Híradó azon kevés médium közé tartozik, amelyek nem szelektálják a Jobbik országos, illetve helyi dolgait, véleményeit. Köszönet ezért a szerkesztőknek!

Visszatérve a kopogtatócédulák számára és a fórumokra, ezek alapján, valamint a piacon tartott standolásaink, és különböző visszajelzések alapján, egyáltalán nem lehetetlen az, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom alakítson kormányt, és véghezvigye Radikális változás című programját a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért. Ehhez csak az önök felhatalmazása szükséges. Arra kérem önöket, hogy ne higgyenek senkinek! Gondolkodjanak el azon, hogy eddig ki mit csinált, és ennek alapján menjenek el szavazni!

Tájékozódhatnak a jobbik.hu, a jobbikujszasz.5mp.eu, valamint a barikad.hu oldalakon is.

                                                                   

Adjon az Isten mindannyiunk számára szebb jövőt!

Isten és a haza szolgálatában:

Kocsis Gábor

Jobbik Magyarországért Mozgalom

helyi szervezetének elnöke

kocsis.gabor@jobbik.hu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Március:

Népszavazás

Először is reagálnék néhány véleményre, mely az előző havi cikkemet érte, amiben megköszöntem néhány információt a Polgármester úrnak. Ezek a vélemények ezen köszönetnyilvánítást bírálták. Ha valaki ezt sérelmezi, és bármilyen összefüggést vélne felfedezni emiatt az újszászi Jobbik és a helyi MSZP között, annak javaslom, hogy olvassa át még egyszer az írást, és próbáljon a sorok között olvasni!

Cikkem címe az április 11.-ei dátumra utal, mely napon Magyarország választ. Választ azon két lehetőség közül, mi szerint jó-e ez az irány, amibe most haladunk, azaz hazánk tönkretétele, az életszínvonal rohamos romlása, vagy induljunk-e el egy másik irányba.

Ahová mostanra jutottunk az a parlamenti pártok felelőssége. Kivétel nélkül felelősek, azért amiért ebbe a helyzetbe sodortak minket. A baloldal felelős azért amit tett, a jobboldal meg felelős azért amit nem tett, azaz ölbe tett kézzel nézte az országrombolást. Persze lehet mondani, hogy az ellenzék nem tehet róla, hiszen kisebbségben vannak az Országházban, de ha tehetetlenek, akkor minek vannak ott? Ha az MSZP-SZDSZ mindent el tud érni együtt, akkor mi a szerepe az ellenzéknek? A kivonulgatás talán?

Nemrég arra lettem figyelmes, hogy a Fidesz átvette a Nemzeti oldal kifejezést a Jobbik Magyarországért Mozgalomtól. Ha nemzetinek tartja magát a Fidesz, akkor miért nem adta meg kormányzása alatt a felvidéki, délvidéki, erdélyi… magyarságnak a magyar állampolgárságot? Miért kellett erről népszavazást tartani? És miért szavazta meg az MSZP-vel karöltve a lisszaboni szerződést, amely arról szól, hogy 2011-től Magyarországon bármely külföldi állampolgár vehet földet? És venni is fognak. Hiszen a magyar föld a legjobb minőségű egész Európában, ám míg a magyar termelést ellehetetlenítették, a külföldi befektetőknek megéri hazánkban dolgoztatni velünk, szegény magyar emberekkel, minimálbérért. A lisszaboni szerződésnek olyan súlya van, ami tragikus lehet számunkra, ha hagyjuk. Magyarország gyarmattá válhat, hiszen országunk már így is tele van külföldi cégekkel, amelyek nagy részében a magyar munkaerő megalázva, szinte rabszolgaként robotol. Jövő évtől, pedig kivásárolhatják alólunk legnagyobb kincsünket, a drága magyar termőföldet, és a benne rejlő - egész Európában páratlan - édesvízkincset, termálvízkészletet. A Jobbik úgy tartja, hogy hazánk számára e kettő a kiugrási lehetőség: a mezőgazdaság és az erre épülő ipar valamint a turizmus és gyógyturizmus.

Én gyermekkoromban sok időt eltöltöttem a parkerdőben, és a Zagyvában tanultam meg úszni, nem szeretném azt, hogy az én gyermekem majd ezt ne tehesse meg. De egyelőre még a gyermekvállalás is nagy anyagi gondot okoz a családoknak, mert a szocialista(?) párt nem családbarát. Itt hívnám fel a figyelmét minden baloldalban még bízó ember számára, (ez vonatkozhat az összes parlamenti párt híveire) hogy ez az oldal nem az az oldal, amiben önök még bíznak. Nem szégyen elfordulni egy olyan párttól, amely cserbenhagyta híveit. Nem egy párthoz kell hűnek lenni, hanem a hazához.

A parkerdőre és a Zagyvára visszatérve, mi a segélyt munkához kötnénk. Tehát ha valaki segélyt akar kapni, abból az adóból, amit a tisztességes, dolgozó ember befizet, akkor a segélyezettnek rendbe kell tenni, pl. a Zagyvapartot és a parkerdőt, hogy szép legyen, és ki lehessen menni horgászni, sétálni, kocogni vagy akár piknikezni a friss levegőn.

A Fidesz-KDNP most egyedül szeretné megszerezni a 2/3-os többséget, én azt mondom, hogy Isten óvjon bennünket attól, hogy megint egypártrendszer legyen. Orbán Viktor: "Nem azért dolgozott-e az elmúlt nyolc évben a társadalom, hogy soha többé ne legyen olyan kormányfője Magyarországnak, aki nyugodtan kijelentheti: rajta kívül nincs más alternatíva? Aki ezt állítja, az nem kormányozni, hanem uralkodni akar." (Magyar Nemzet, 1998. április 9.)

De nem fog nekik sikerülni. Bár a Jobbik szinte ki van tiltva a médiából, mégis hihetetlen erő áll mögötte, én magam tapasztalom, hogy mennyi ember bízik bennünk, biztatnak a munkára, hozzák a kopogtató cédulák sokaságát. Bennünk bíznak, és ez hihetetlen jó érzés. Bennünk bíznak, hiszen a Jobbik országgyűlési képviselői nem kinevelt politikusok, ők kényszerpolitikusok, akiknek elege lett abból, hogy a mások irányítják sorsunkat, akiknek ugyanolyan munkahelye van, mint bármelyikünknek, közülünk kerültek ki, tudják mik a problémáink, és tudják a megoldásokat a problémákra. Erről szól a Jobbik 88 oldalas programja is, témánként felsorolja a problémákat, és a megoldásokat, amiket, ha megkapjuk az önök felhatalmazását végre fogunk hajtani a magyar nemzet érdekében.

Sajnos azt tapasztalom, hogy a parlamenti pártok EP képviselői nem azt csinálják amiért beszavazták oda őket. Ők nem Magyarországot képviselik az Európai Parlamentben, hanem az Európai Parlamentet képviselik Magyarországon. Csak bólintgatnak az Unió parancsaira, és nem képviselik a magyar nemzet érdekeit az Unióban. Ellentétben Morvai Krisztinával, akinek egyedül több felszólalása volt már Brüsszelben, mint a többi magyarországi párt képviselőinek összesen.

A két nagy párt megosztotta az országot, most itt egy új, tiszta, alulról szerveződő erő, amely összefoghat minden magyar szívű, igaz embert a nemzet felemelkedése érdekében. Lehet, hogy sokukban ezek nagy szavaknak tűnhetnek, de mi ki merjük mondani, érezzük ezeknek a szavaknak a súlyát és felelősséget is vállalunk szavainkért, tetteinkért. Mert mi azt valljuk, hogy Magyarország a magyaroké, nemzetközi érdekek helyett magyar érdekek, pénz- és profitközpontúság helyett ember-, közösség- és családközpontúság.

Erről fog szólni az április 11.-ei népszavazás, hogy hányan mondjuk ki azt egyszerre: elég volt!

Ismerjenek meg bennünket jobban, a március 14.-én 15 órakor megrendezésre kerülő nemzeti fórumunkon, a Szász vendégházban!

Adjon az Isten szebb magyar jövőt!

Kocsis Gábor

Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezetének elnöke

kocsis.gabor@jobbik.hu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Február:

Nemzeti szervezetek

Kérem, engedjék meg, hogy tájékoztassam Újszász lakosságát, jelenünkben, de leginkább jövőnkben egyre nagyobb szerepet játszó nemzetmentő szervezetek tevékenységéről.

Először is szeretnék reagálni Mozsár József, „MCEUSZ vélemény” című, az Újszászi Híradó decemberi számában megjelent cikkére. Az írásban megjelent bűntettek elítélésével, természetesen magam is egyetértek, de a Jobbikot és a Magyar Gárdát nem kellene negatív színben feltüntetni a médiából kapott erősen szubjektív tájékoztatás alapján. Egyik tv illetve rádió sem számolt még be arról, hogy 2008-ban a Hernád folyó menti árvízveszélynél gárdisták és cigányok is, együtt építették a gátat a lakott területek védelme érdekében.

Illetve többször osztott már kenyeret és más adományokat is a Magyar Gárda rászorulóknak, adott esetben cigányoknak is. Adománycsomagokat kaptak már a – történelem kegyetlensége miatt – külföldre szakadt hazánk fiai is. Mert az országhatárok erőszakos átrendezésétől függetlenül ők még ugyanolyan magyarok.

Tavaly a szabolcsi jégverés után nyújtottak segítséget a bajbajutottaknak. Számtalan véradás kötődik már a gárdistákhoz.

Ezen kívül a Magyar Gárdának és a Jobbiknak is többet jelentenek nemzeti ünnepeink, egy munkaszüneti napnál, ezért rendszeresen tartunk megemlékezéseket, koszorúzásokat. A Jobbik és a Gárda feladatai közé tartozik a hagyományőrzés, erre alapul a gárdisták formaruhája. Fekete nadrág, fehér ing, fekete mellény. Idézzünk föl magunk előtt egy néptáncos férfit!

Az egyik alapvető tudnivaló mégis az, minden rosszindulatú vagy félretájékozott híresztelés ellenére, hogy a Magyar Gárda nem agitál senkit, sem sörözőkben, sem máshol arra, hogy a „cigányság megfélemlítésére törekedjenek”.  Nem a cigányág „egybevonásáról” van szó. Senki sem tud példát említeni, hogy gárdisták romákat bántalmaztak volna, ugyanis nem történt ilyen. A tisztességes embereknek semmi félnivalójuk nincs (legalábbis a Gárdától).  Nekem is van néhány cigány ismerősöm, akit nagyra tartok. A Gárda pedig egy önálló szervezet, nem a Jobbik irányítja. Kétségtelen, hogy van köztük együttműködés, de nincs alá- fölérendeltségi viszony. Más országokban a Magyar Gárdához hasonló szervezetek állami támogatást kapnak, a társadalomért való munkájuk miatt. Itt, pedig az országházi pártok, ellenségként kezelik, a Jobbikkal együtt, azért mert mindkettő a tisztességes, magyar emberek érdekekeit tartja szem előtt, és nem a nemzetközi nagytőkét isteníti. Az alapvető baj azzal van, hogy az elmúlt 20 év kormányzása alatt, a bűnözés minden szinten felütötte fejét hazánkban. A legfelsőbb körök hibája, hogy eltűnt a nemzeti vagyon, és az, hogy itt tartunk most. Nemrég még az EU-tól vártuk a segítséget, de mióta tagok vagyunk, még jobban süllyed az életszínvonal. A minap olvastam egy Janus Pannonius idézetet, mely szerintem tökéletesen illik a toldozott-foltozott 1949-es kommunista alkotmányunkra: „Kell-e javítani, hol csapnivaló az egész?”

Erre való „gyógymód” a Jobbik, és annak Radikális változás című országgyűlési programja, amelyet mindenkinek ajánlok figyelmébe. Megtalálható és letölthető a jobbik.hu internetes oldalon. Sajnos a média kirekesztése miatt mi csak interneten, szórólapozással és személyesen, lakossági fórumok által tudunk eljutni az emberekhez. Ezért a közeljövőben két lakossági fórumot fogunk tartani Újszászon, egyet februárban, egyet pedig márciusban (a fórumok pontos helyéről és idejéről időben értesíteni fogjuk a lakosságot). Illetve február 6.-ától, szombatonként a piacon is meg fogunk jelenni egy Jobbik standdal, ahol majd a kopogtatócéduláikat is át lehet adni aktivistáinknak, amennyiben egyet értenek céljainkkal.

Meg szeretném még köszönni Polgármester úr, az Újszászi Híradó előző számában, közétett információját, miszerint a képviselő-testületi tagok, „nem a város érdekeit képviselve” szavaztak, „hanem különböző politikai irányzatoknak megfelelve”. Valamint rendszeres hiányzások miatt nem voltak határozatképesek a bizottságok. Azt gondolom, azért kapják a tiszteletdíjat, hogy ott legyenek és dolgozzanak Újszászért. Ezért, az őszi önkormányzati választásokon, a testületben egy alapos vérfrissítésnek látom a szükségességét.

Szintén a januári számban olvasva örömmel vettem észre, hogy Rónavölgyi Sándor is a tanulásban és a munkában látja a romák integrációjának lehetőségét. Az EU-szintű iskolának viszont már nem tudok maradéktalanul örülni, hiszen több tucat újszászi család kényszerül gyermekeit a szászberki iskolába íratni. Az okokra nem kívánok kitérni, azt hiszem ismertek.

Azt, hogy városunkban csökkent a bűnesetek száma, és nem történt kirívó eset, erősen kétségbe vonom, hiszen ugyanezen számban, három oldallal hátrébb olvasható a Gyújtogatás Újszászon c. cikk, és a benzinkút kirablását, a kútkezelő brutális bántalmazását is megemlíthetnénk, melynek köszönhetően éjszakánként már nincs nyitva a töltőállomás.

Azt hiszem mindenkinek világos, hogy egyik bűneset sem a Magyar Gárdához vagy a Jobbikhoz kötődik.

 

Adjon az Isten szebb magyar jövőt!

Kocsis Gábor

Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezetének elnöke

kocsis.gabor@jobbik.hu

 

 www.kocsisgabor.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!